Online Atelier: Specifiek


In het Online Atelier de Amandelboom ligt het accent op het uitwisselen van ervaringen met intuitief mandala tekenen én het respectvol en opbouwend inspireren van elkaar. Het Atelier is een besloten creatieve groep-ruimte, georganiseerd door Amandula. Alle deelnemers kunnen in het Atelier eigen mandala's plaatsen en iets vertellen over die mandala. Ook krijgt iedereen een eigen pagina waar alle geplatste persoonlijke mandala's komen te staan. Andere deelnemers kunnen daar op reageren. Zo ontstaat er onderling een inspirerende uitwisseling.

Nieuw geplaatste mandala's komen ook op de homepage te staan, zodat direct bij binnenkomst duidelijk is wat er voor veranderingen in het Atelier zijn.Van een nieuw geplaatste mandala of reactie krijgen alle deelnemers van de Amandelboom automatisch per e-mail bericht daarover.

Een speciale technische mogelijkheid zorgt ervoor dat je een mandala roteren. Daardoor is een mandala van verschillende invalshoeken te bekijken. Dat geeft extra informatie en inspiratie.

RONDOM de Amandelboom is een algemene pagina, bedoeld voor uitwisseling van informatie en ervaringen ten aanzien van intuitief mandala tekenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om wat je praktisch of persoonlijk tegenkomt bij het intuitief tekenen in algemene zin. Je kunt zelf een onderwerp beginnen door een opmerking of een vraag te stellen en andere deelnemers 
kunnen daarop reageren.
Vanuit Amandula zal op deze pagina extra informatie gegeven worden, bijvoorbeeld over materialen. Ook worden thema’s of onderwerpen aangereikt die je kunt gebruiken om zelf een intuitieve mandala te creëren.Voor alles wat bij RONDOM de Amandelboom geplaatst wordt krijg je eveneens bericht per e-mail.

Online Atelier de Amandelboom is een zeer gebruiksvriendelijk ontmoetings-centrum. Het spreekt haast vanzelf waar je wat kunt vinden.

Je bent van harte welkom om actief mee te gaan doen. Meld je hier aan! Na ontvangst van je aanmelding zal ik, Adri Deur, je deelname activeren.
k zie je graag bij Atelier de Amandelboom.

Terug naar boven