Door de website van Amandula lopen


            

De naam Amandula is ontstaan vanuit het 'spelen' met de letters van het woord "mandala". Op een gegeven moment kwam daar het woord Amandula uit naar voren. Later bleek dat het woord Amandula de Latijnse naam is voor een amandelnootje. Vanuit het amandelnootje komen allerlei mandala’s tot bloei.

De mandala die ik gekozen heb als embleem van Amandula, heb ik getekend vanuit mijn gevoel bij het thema van de Witte Roos, het 'nieuwe eerste chakra'. Vanuit verbinding met de aarde is dit chakra het symbool van universele liefde, de basis voor intuïtieve groei in het leven.

Op de website van Amandula vind je in beeld (mandala's) en tekst informatie over vrij mandala tekenen. Bij vrij mandala tekenen laat je gebeuren wat van binnenuit wil ontstaan. Je kiest een thema, je leeft je in dat thema in en je tekent binnen een cirkel wat je op dat moment ervaart. Je hebt geen plan over wat je gaat tekenen en je hebt geen beeld voor ogen wat het gaat worden. Je doet wat vanuit je gevoel in je opkomt. Gaandeweg ontstaat dan vanzelf een bezielde mandala.

Bij vrij mandala tekenen is het niet nodig dat je (realistisch) kunt tekenen. De cirkel nodigt je uit om te doen wat gevoelsmatig in je opkomt. Gaandeweg ontstaat vanzelf een sfeerrijke betekenisvolle mandala.

Een mandala is een cirkel. Het is heel oud begrip, ontstaan in Tibet. De mandala (cirkel) biedt je de veiligheid en de bescherming om te tekenen wat in je opkomt.

Ik wens je een goede reis door de website van Amandula.